ALLT INOM BYGGPLÅT

HÄNGRÄNNOR

STUPRÖR

GAVELSKIVOR

KUPOR

VINKELRÄNNOR

SKORSTENAR

SKORSTENSKYDD

HUVAR

TAKFÖNSTER

FÖNSTERBLECK

FASADLIST

SOCKELLIST

TAKTÄCKNING

MED MERA......

Nyhems Plåt AB är ett erkänt erfaret och kompetent plåtslageri som utför alla slags arbeten inom tak och byggnadsplåt - som omtäckningar, nybyggen, reparationer, och underhåll med takmålning, taksmide, snöskottning, fasadplåt, papp och duk.

Vi utför både omfattande arbeten till bygg- och industriföretag och mindre arbeten till privatpersoner.

Vi utför entreprenader i Halland och Göteborgsområdet. Ring oss nu för ett kvalitétsjobb!